Tijdens de zomervakantie zijn er enkele wijzigingen in het lesrooster.
Openingtijden verandert niks aan!

Zie: http://teamfitness.nu/aanbod