Algemene Voorwaarden

 • Sporten is geheel op eigen risico!
  Lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimale periode van 6 of 12 maanden.
  Na deze periode loopt deze stilzwijgend door en geldt voor het opzeggen van uw lidmaatschap een termijn van 1 maand.
  Indien u voor de eerste van de maand schriftelijk opzegt loopt uw lidmaatschap tot het einde van die maand.
  Het is niet mogelijk binnen een maand opnieuw lid te worden met een actie.
 • U hoeft geen inschrijfgeld te betalen. Bij inschrijving ontvangt u een sleutelhanger om in te kunnen loggen. Voor deze sleutelhanger betaalt u € 10,- borg.
 • Het contributiegeld wordt per automatische incasso vooraf geïncasseerd, hiervoor dient u bij de aanmelding een automatisch incassoformulier te ondertekenen.
 • Teamfitness mag periodiek de tarieven wijzigen. Minimaal 30 dagen voor ingang van een tariefwijziging stelt TeamFitness het lid hiervan in kennis. Bij tariefverhogingen van 10% of meer mag het lid het abonnement beëindigen. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (zoals BTW verhoging) mogen onmiddellijk ingevoerd worden en zijn geen reden tot beëindiging van het abonnement.  De prijs mag binnen 3 maanden na totstandkoming van het abonnement verhoogd worden. Wanneer bezwaar ontvangen wij uw klacht per mail.
 • TeamFitness is ten alle tijden gerechtigd de openingstijden aan te passen of de sportschool te sluiten bij situaties van overmacht, tijdens feestdagen (Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Kerst, Koningsdag) of met de zomervakantie, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.
 • Lidmaatschap is overdraagbaar. Diegene die het contract overneemt is verplicht het contract uit te dienen met een minimum van 6 maaanden.
 • Bij een lidmaatschap 1x per week kan een les niet ingehaald of meegenomen worden.
 • In geval van overmacht (bijv. verhuizing buiten een straal van 40 km.) is het mogelijk om een doorlopend abonnement af te kopen mits de juiste bewijsstukken getoond kunnen worden. Er wordt 50% van het resterende bedrag gerekend.
 • Alleen op vertoon van een schriftelijke medische indicatie is tijdelijk stoppen mogelijk met een max. van 3 maanden. Leden dienen ten allen tijden de aanwijzingen van de medewerkers/instructeurs op te volgen.
 • Op feestdagen zijn we gesloten.
 • Schade welke toegebracht is door een lid, aan de inventaris of het gebouw van TeamFitness, zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.
 • Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.

Opzeggen lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden door een ingevuld en ondertekend exemplaar van ons opzegformulier in te leveren bij uw trainer of baliemedewerkster van TeamFitness.

Dit formulier is bij de balie van TeamFitness verkrijgbaar.

Huisregels:

Fitness

 • Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht!
 • Het dragen van schone en gepaste sportkleding/schoenen is verplicht!
 • In alle zalen dient men sportschoenen te gebruiken waarvan de zolen niet afgeven.
 • Na gebruik van een apparaat reinigen met je handdoek of papier met de daarvoor bestemde spray.
 • Losse gewichten en onderdelen dienen direct na gebruik terug op hun plaats gelegd te worden.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons), gevuld met water of sportdrank, mag u in de trainingsruimtes gebruiken.

 Groepslessen

 • Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om je medesporters niet te laten wachten en eventueel je apparatuur in te stellen.
 • Reinig na afloop altijd de vloer en/of je fiets grondig met je handdoek of daarvoor bestemd papier.
 • Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de zaal en tijdens de groepsles.

Kleedkamers

 • Het is aan te raden om waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen, want helaas kunnen we niet garanderen dat er niemand aan je spullen zit.
 • Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimten. Deze dienen te worden achtergelaten in kleedruimtes of de daarvoor bestemde lockers.